Paigaldusjuhend


1. ETAPP

Kaeva auk (sügavus ca 80 – 120 cm, diameeter 40 cm) ja täida betooniga.

Monteeri ankrupoldid mutritega hingeplaadi külge. Jälgi, et ankrupoldid ulatuksid plaadi pinnast 75 mm ulatuses välja.
Suru hingeplaat betooni sisse. Jälgi, et plaadi hingeosa jääb sellele küljele, kust lipumast püsti lükatakse. Kontrolli, et plaat oleks loodis. Jäta betoon kivistuma (umbes 1 nädal).

2. ETAPP

Monteeri lipumast hingepoldi abil hingeplaadi külge.

Ühenda tipukuul plastikust sokliga, suru masti otsa ja keera kruvidega kinni.

Kinnita nöörikinniti (knaap) poltidega lipumasti külge.
Pane lipunöör tipukuuli avast läbi risti tipukuuliga ja kinnita nööri mõlemad otsad knaabi külge.
Sõlmi lipunööri otstesse plasthaagid lipu kinnitamiseks
Lükka mast püsti, säti reguleerimismutritega loodi ja fikseeri kinnitusmutrid

3. ETAPP

Ühenda lipp haakidega nööri kahe otsa vahele
Heiska lipp nööri tõmmates, pinguta nööri ja sõlmi nööri otsad tugevasti knaabi külge

LIPU LANGETAMINE

Vabasta nööri otsad knaabi küljest ja vabasta lipp nööri järgi andes
Võta lipp nööri küljest, pinguta nööri ja sõlmi nööri otsad tugevasti knaabi külge