Garantiitingimused


Flagpole OÜ toodetud lipumastidele kehtib 5 aastane garantii. Lisatarvikutele 1 aasta ning pöörlevale põikpuule 6 kuud. Garantii katab tootmisest või materjalist tingitud vigu, mis on põhjustanud lipumasti purunemise või kasutukskõlbmatuks muutumise.

Garantii ei laiene:

• Lipumasti transportimisel või ladustamisel tekkinud vigastustele

• Lipumasti ebakorrektsest paigaldamisest tingitud vigastustele

• Lipumasti mittesihtotstarbelisest kasutamisest tingitud vigastustele

• Loodusõnnetustest tekkinud vigastustele (orkaan, tuul üle 25m/s)

• Vandalismisi või kolmandate osapoolte poolt tekitatud vigastustele

• Lipumasti kasutuskõlbmatuks muutumise korral, kui masti on hooldanud või remontinud Flagpole OÜ poolt volitamata isik

• Valmistajatehase poolt mitteettenähtud detailidele ja lisaseadmetele ning nende poolt tekitatud vigastustele

• Tormi ajaks mittelangetatud lipu või masti kõrgusele mittevastava lipusuuruse kasutamise korral

• Loomulik kulumine (nöör, plastpuksid, laagrid, lipp)

• Masti purunemisest inimestele või muudele objektidele tekkinud kahjudele

Lipu mõõtmed vastavalt masti kõrgusele:

105x165cm    6m. mast

125x196cm    7-8m. mast

150x236cm    9m. mast

165x258cm    10m. mast

200x314cm    12m. mast


NB! Kui lipumastis oleva reklaamlipu pindala ületab lipumastile ettenähtud riigilipu pindala üle 15 % või kui lipumast on paigaldatud ekstremaalsete ilmastikutingimustega kohta, peab kasutama tugevdatud lipumasti.